Föreläsningar

Vi kommer att bjuda in föreläsare från närområdet t ex skolor, BUP, HAB, socialtjänsten, försäkringsbolag m fl. Vi kommer även arrangera större föreläsningar.