Mötesplats

Mötesplats för umgängen, utredningar, handledning mm

Familjehemscentralerna erbjuder kommuner och företag  lokalerna som mötesplats för umgängen med barnens biologiska nätverk, även vid behov med umgängesstödspersoner. Detta för att underlätta för både vuxna och barn i familjehemmen, som annars kan få åka långa sträckor för möten och umgängen men också för de placerade barnen och deras föräldrar ska få umgås på en neutral plats på ett naturligare sätt än när umgängen sker i familjehemmet.

Familjehemscentralerna kan med fördel även användas för utredningar, handledning mm.