Om Familjehemscentralen

Syftet med Familjehemscentralerna är att skapa ultimata förutsättningar för familjehemsföräldrar att ”lyckas” med sina uppdrag med placerade barn och unga, samt att skapa varaktiga träffpunkter för familjehemmens barn och unga.

Målet är att Familjehemscentralerna ska kunna tillgodose familjehemmens, både vuxna, barn och ungdomars behov av stöd, nätverk, erfarenhetsutbyte, kunskaper samt erbjuda mentorer till familjehemsföräldrarna, detta för att minska sammanbrott.

Familjehemscentralen är ett FaCO-projekt med medel från Allmänna Arvsfonden.