Öppen förskola

Vi har öppet en dag per vecka. Hit kan du som familjehem komma på dagtid med eller utan barn, för att dela tankar, åsikter och idéer. Är barnen med så leker dom och får upptäcka att det finns fler som har liknande familjesituationer.