Ungdomsträffar

De deltagande ungdomarna är själva med och beslutar om vilken typ av aktivitet de vill ha. De olika träffarna är ibland enbart med placerade ungdomar eller enbart biologiska ungdomar i familjehem men vi har också blandade grupper.