Konsulentstödd familjehemsverksamhet

Familjehemscentralen FC AB har fått tillstånd av IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet.