Insatser

Familjehemscentralen Fc ABs verksamhet innehåller:

Insatser

  • Kontaktperson
  • Kvalificerad kontaktperson
  • Särskild kvalificerad kontaktperson

Hur går det till?

Uppdragsgivaren kontaktar Familjehemscentralen Fc AB för att informera kort om uppdraget i fråga och för att höra vad som kan erbjudas ifrån Familjehemscentralen. Därefter bokas möten in antingen i våran lokal, uppdragsgivarens kontor eller hemma hos personen/personerna i fråga.

Familjehemscentralens personal informerar personen/personerna i fråga kort om vad som händer hos oss, hur vi arbetar,information om vilka vi är som personer och berättar om våra djur som finns hos oss. Vi går även igenom om kost, allergier och vad personen/personerna har själva för funderingar kring våran verksamhet.

Därefter bokas det in ett startdatum för träffar.

Uppdragsgivaren skriver  en genomförandeplan som Familjehemscentralen arbetar utifrån för att målen skall uppnås. Ett möte för uppföljning inom 6 månader från startdatum bokas. Familjehemscentralen lämnar rapport, vanligtvis 1 gång i månaden men kan även lämnas oftare om behovet finns.

Barn och ungdomsgrupper: I dessa grupper är det 2 ledare med max 4 barn/ungdomar med samstämda behov. Vi har olika aktiviteter som barnen/ungdomarna har varit med i början av terminen att planera.

Vuxenstöd: I vårat vuxenstöd så träffas man tillsammans med en i personalen och får hjälp med alltifrån sina egna ”problem” till föräldraroll.

Enskilda uppdrag: I våra enskilda uppdrag så träffar en i personalen  oavsett ålder  den personen och hjälper den med allt möjligt då vi är väldigt flexibla. Vissa behöver komma ut andra kan behöva stöd i sitt föräldraskap och diskutera hur man kan komma vidare med sina saker.

Familjedagar: Familjedagar är till för att skapa positiv energi och gemenskap inom familjen. Vi lägger bort alla tekniska prylar och umgås genom aktivt skapande, lek och skratt. Tillsammans, både barn och vyxna, upptäcker vi aktiviteter som är roliga, lätt att genomföra och dessutom inte kostar så mycket att göra.

Umgänge: Familjehemscentralens lokaler finns tillgängliga för umgänge med eller utan umgängestsödperson.